Het initiatiefcomité van de Partij voor de Republiek

 

Lodewijk Brunt is emiritus hoogleraar Stedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Behalve over zijn vakgebied publiceerde hij ook veel over India, dat hij door zijn kennis van het Hindi/Urdu goed leerde kennen. Hij levert regelmatig bijdragen aan tijdschrift De Republikein.

Teun Gautier is uitgever en stadsmaker. In 2016 richtte hij De Coöperatie op, een coöperatieve uitgeverij van, voor en door freelancers. Daarnaast is hij oprichter van het online klokkenluidersplatform Publeaks. Voorheen was hij directeur van weekblad De Groene Amsterdammer en voorzitter van de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger.

Jurist en literator Manuel Kneepkens was de oprichter van de Rotterdamse Stadspartij, die hij twaalf jaar lang als gemeenteraadslid vertegenwoordigde. Allergisch voor alles dat riekt naar populisme zet hij zich in voor ‘poëtisering van de politiek.’ Hij doceerde criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was voorzitter van de Coornhertliga, de vereniging tot strafrechthervorming.

René Zwaap is hoofdredacteur van tijdschrift De Republikein (www.derepublikein.nl) en heeft een lange staat van dienst als criticus van het monarchale stelsel in Nederland, dat hij omschreef als ´koekoeksklok in een ruimtelaboratorium´. Hij gaf leiding aan het spraakmakende onderzoek naar de kosten van het koningshuis van het Republikeins Genootschap.

Wetenschappelijk advies

 

Ries Roowaan is historicus met als specialisme Europese geschiedenis. Hij publiceerde o.m. Im Schatten der Großen Politik. Deutsch-niederländische Beziehungen zur Zeit der Weimarer Republik 1918-1933 (2006) en gaf leiding aan de geschiedenisafdeling van ABN AMRO. Hij leverde talloze bijdragen aan essaybundels, is een vaste medewerker van tijdschrift De Republikein en mag zich ook graag begeven op het terrein van de fictie.

Meer informatie: info@republiek.eu