OP NAAR DE REPUBLIEK EUROPA

 

 

De Partij voor de Republiek i.o.

Wat we willen

De Partij voor de Republiek bepleit het afschaffen van de Nederlandse monarchie ten gunste van een sociaal republikeins model. De res publica, de publieke zaak, is het beste gediend wanneer iedereen gelijke kansen en gelijke plichten heeft.

De Partij voor de Republiek is meer dan een one issue-partij. Het staatsmodel van een land betreft de ordening van de gehele maatschappij. Het monarchale model staat voor exorbitante zelfverrijking van een kleine groep, beknotte democratie en gesloten gezagsstructuren. De Partij voor de Republiek staat voor spreiding van macht, kennis en kapitaal, een open samenleving en actief burgerschap.

 

Op de langere termijn zoeken we de vervolmaking van de Europese droom door de stichting van een Europese republiek die het welzijn van de burgers centraal stelt. Op de korte termijn streven we naar minstens één zetel in de Tweede Kamer, zodat daar eindelijk een onversneden republikeins geluid zal weerklinken.

De Partij voor de Republiek moet van de grond af worden opgebouwd. Help mee en word lid. Dat kan al vanaf 25 euro per jaar.

Treed toe tot de republiek

Sluit je nu aan!

LID WORDEN