De Partij voor de Republiek is meer dan een one issue-partij. Het staatsmodel van een land betreft de ordening van de gehele maatschappij. Het monarchale model staat voor exorbitante zelfverrijking van een kleine groep, beknotte democratie en gesloten gezagsstructuren. De Partij voor de Republiek staat voor spreiding van macht, kennis en kapitaal, een open samenleving en actief burgerschap.

Op de langere termijn zoeken we de vervolmaking van de Europese droom door de stichting van een Europese republiek die het welzijn van de burgers centraal stelt. Op de korte termijn streven we naar minstens één zetel in de Tweede Kamer, zodat daar eindelijk een onversneden republikeins geluid zal weerklinken.